...มีบางครั้ง ที่ชีวิตเราเกิดรู้สึกประทับใจใครสักคน
ในเวลาที่เราไม่อาจจะทำอะไรได้
แม้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ที่เราจะพบใครคนหนึ่งที่สามารถตอบตัวเองได้ว่าเป็นคนที่ตามหามาตลอด
และมันก้อยากพอ ๆ กับการตัดใจ

ความรักเป็นความรู้สึกที่บางครั้งก้ออยู่นอกเหนือการควบคุมของความคิด
เราจึงสามารถรู้สึกได้...รักได้โดยใช้หัวใจรัก
แต่ขณะเดียวกัน การแสดงออกและการกระทำต่างๆ นั้น
กลับต้องใช้หัวใจและสมองไปพร้อมๆ กัน

หัวใจ จะคอยบอกว่าเรารักได้ เพราะมีสิทธิ์ที่จะรัก
สมอง จะบอกว่ารักแล้วจะสามารถแสดงออกได้แค่ไหน

คนบางคนเกิดมาเพื่อให้เรารัก แต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา


ทำได้ไหม รักในแบบไม่เรียกร้อง
ไม่ต้องการอะไร
รักเพราะรู้สึกรัก เพราะว่ารักเต็มตื้นอยู่ในหัวใจ
ปล่อยให้คนที่เรารักมีชีวิตของเขา
...อยู่บนเส้นทางของเขากับคนของเขา
ในขณะที่ความรักของเราก้อดำเนินต่อไป
ให้ความถูกต้องยิ่งใหญ่อยู่ในสมอง
ให้ความรักงดงามอยู่ในหัวใจ...ตลอดไป

Comment

Comment:

Tweet