ความคาดหวัง

posted on 13 Jul 2008 11:27 by saveroom

อย่าหวังว่า..ใครจะเป็นได้อย่างใจเราต้องการ
เพราะตัวเราเอง บางครั้งก็ไม่ได้อย่างใจตัวเองเช่นกัน

อย่าหวังว่า..จะต้องให้ใครรักเราตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะเราเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อเรารักใคร

อย่าหวังว่า..ใครจะเข้าใจเราทุกเรื่อง
เพราะบางเรื่องเราเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเช่นกัน

อย่าหวังว่า..จะมีใครสักคนอยู่เพื่อเรา
เพราะบางครั้งเราเองก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่อใคร

อย่าหวังว่า..ใครคนหนึ่งจะดีและสวยงามสำหรับเราตลอดไป
เพราะเราเองบางครั้งก็ไม่ได้ดีกับเขาเสมอไปไม่ใช่เหรอ

อย่าหวังว่า..ใครคนหนึ่งจะหยุดชีวิตไว้ที่คุณ
ถ้าคุณยังไม่พร้อมจะหยุดที่เค้าเช่นกัน

 

 

Comment

Comment:

Tweet